April 18

Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք

 Բարև ձեզ,  ես Սամվելն եմ։  Ես իմացա, որ վերջերս Երկիր մոլորակը հիվանդացել է, որովետև մարդիկ հաճախ են ծառեր կտրում։ Երեխանե՛ր, եթե դուք ուզում եք, որ Երկիր մոլորակը լավանա, եկեք բոլորս մեր բակերում ծառեր տնկենք և խնամենք մեր միջավայրը։   


Posted April 18, 2022 by samvelbabajanyan in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*