September 8

Անհատական ուսումնական պլան

Անուն – Սամվել

Ազգանուն – Բաբաջանյան

Դպրոց, դասարան – Արևմտյան դպրոց 4․1 դասարան

Ընտրությամբ գործնույություն – ռոբոտաշինություն

Երթուղուց օգտվու՞մ եք – ոչ, ինձ դպրոց իմ պապիկն է բերում

Երկարօրիա մնու՞մ եք – ոչ, չեմ մնում

Լրացուցիչ պարապմունք – ես գնում եմ կառատեի և լողի: Կառատեի ես գնում եմ համար 132 դպրոցում, իսկ լողի գնում եմ Hills – ում

(գրեք որտեղ եք հաճախում պարապմունքի դասերից հետ, և նշեք առարկայի անունը) լող և կառատե

Լողալ գիտե՞ք – այո

Հեծանիվ վարել գիտե՞ք – այո

November 8

Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն֊ Սամվել Բաբաջանյան

Դպրոց, դասարան- Արևմտյան դպրոց 3 . 1 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն- ես չեմ օգտվում

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում- ծնողներս են բերում դպրոց

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրո՞ւմ եք, –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ- կերպարվեստ

Լրացուցիչ խմբակներ/պար, լող, կարատե…/ – լող, hills