March 15

Олень

Олень
Часто бывают случаи, когда олень идёт к людям, ищет у них защиты. Однажды на берегу реки Белой наблюдатели заметили в реке, на самой середине, оленя, стоящего неподвижно.
Не успели удивиться такому поведению зверя, как увидели на берегу реки пять волков. Хищники находились выше оленя по течению и пытались вплавь добраться до него. Но едва они доплывали до середины реки, как быстрое течение сносило их вниз.
Волки отчаянно молотили по воде лапами, но достать оленя не могли. Несколько раз они пытались
добраться до оленя, — но безрезультатно. Неизвестно, как бы всё кончилось, если бы не вмешались люди. А олень стоял в воде, не обращая внимания на выстрелы. Когда волки разбежались, он спокойно выбрался на берег, прошёл мимо людей и с достоинством удалился.

В местоимениях я, ты, мы, вы изменяется основа: я — меня; ты — тебя; он — его;
она — её.
1 лицо 2 лицо 3 лицо
кто? я ты он, оно, она
кого? меня тебя его, её

кому? мне тебе ему, ей
кого? меня тебя его, её
кем? мной тобой им, ей (ею)
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

Напиши слова в три столбика: 1) (он, мой); (она, моя); 3)
(оно, моё).

Образец: отец — мой отец (он).
Отец (он), сова (она), улица (она), гнездо (оно), яйцо (оно), солома (она), доктор (он), суп (он), пальто (оно), воробей (он), яблоко (оно), ракета (она), петух (он), озеро (оно), солнце (оно), крыша (она) , герой (он) , город (он), масло (оно), столица (она), облако (оно), трамвай (он), олень (он), волк (он).

Напиши текст, изменяя предложения. Например (солнце — оно, белка — она).
Пригрело солнце. Оно растопило снег. Вылезла белка из гнезда, где она пряталась зимой от холода. Выбрались из своих убежищ бобр, барсук и колючий ёжик . Каждый их них рассказывал о том, как он провёл долгую зиму.
Образец: Пригрело солнце. Оно растопило снег.

March 15

Գոյական

1. Առանձնացրեք գոյականները։

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչ, խոսք, վազելով, վազք, սեղան, անտառ, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսք, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

2. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակի։

Գիրք – գրքեր

Սիրտ – սրտեր

Գազան – գազաններ

Մեխ – մեխեր

Կարիճ – կարիճներ

Շուն – շներ

Մեքենա – մեքենաներ

Նստարան – նստարաններ

Տուն – տներ

Սեղան – սեղաններ

Հայ – հայեր

3Դուրս գրեք հոգնակի թվով օգտագործված գոյականները և առանձնացրեք հոգնակիի վերջավորությունը:

Սեղան, կախիչ, մարդիկ, հանելուկներ, մատներ, կապիկներ, ժամացույցներ, դաս, կաշիներ, լարեր, պատուհաններ, նախագահներ, տնակներ, հոգիներ:

Հանելուկներ – հանելուկ + ներ

Մատներ – մատ + ներ

Կապիկ – կապիկ + ներ

Ժամացույցներ – ժամացույց + ներ

Դաս – կաշի + ներ

Լարեր – լար + եր

Պատուհաններ – պատուհան + ներ

Նախագահներ – նախագահ + ներ

Տնակներ – տնակ + ներ

Հոգիներ – հոգի + ներ

4Բառերը դարձրեք հոգնակի և խմբավորեք

Դաս, գրիչ, լուր, քար, հիշողություն, տետր, վագր, տղա, արկղ, ցուցատախտակ, կողմնացույց, հուշ, մազ, լեզու, կակաչ, փայտ, սունկ, աչք:

ԵՐ-ով ավարտվողներՆԵՐ-ով ավարտվողներ
ԴասԳրիչներ
լուրերհիշոողություն
քարերտղա
տետրցուցատախտակ
վագրկողմնացույց
արկղլեզու
հուշկակաչ
մազ 
փայտ 
սունկ 
աչք 
March 14

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ: Թվարկի’ր քո շրջապատում գտնվող բնական և արհեստական տասական մարմինների անուններ:

Մարմինները կազմված են նյութերից: Ձմռանը մեր տների ապակի­ները զարդարող եղյամը մարմին է, որը կազմված է ջրից: Ջուրն արդեն նյութ է: Մարմինները բաղկացած են տարբեր  նյութերից: Մեր մարմինը, օրինակ, բաղկացած է ջրից, ճարպերից, սպիտակուցներից, ածխաջրերից և այլ նյութերից: Բազմազան նյութերից են պատրաստված մեր բնակարանները, տանն օգտագործվող տարբեր սարքավորումները (արհեստական մարմիններ):

Նյութերը լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Ցանկացած պինդ մարմին ունի որոշակի ձև: Օրինակ՝ տուֆի որմնաքարը  ունի խորանարդի ձև, իսկ ձյան փաթիլը նման է կենտրոնից ճառագայթաձև ձգվող, կանոնավոր դասավորված սառցե բյուրեղների:

Հեղուկները և գազերը որո­շակի ձև չունեն: Հեղուկը ընդու­նում է այն անոթի ձևը, որի մեջ լցված է:

Խոհանոցում, գազօջախը մի­ացնելիս, զգում ես բնական գազի սուր հոտը: Դա նրանից է, որ գազերն ընդհանրապես շատ արագ են տարածվում: Եթե նույնիսկ շատ կարճ ժամանակ գազի փականը բաց է մնում, ապա խոհանոցն անմի­ջապես լցվում է գազով: Այն մենք զգում ենք իր սուր հոտի շնորհիվ: Գիտնականները պարզել են, որ բոլոր նյութերը կազմված են շատ փոքրիկ, աչքի համար անտեսանելի մասնիկներից: Դրանում համոզ­վելու համար կատարենք փորձ:

  1. Քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակ:

Բաժակ կարելի է պատրաստել կավից, ապակուց, փայտից, մետաղից, պլաստիկից, քարից։

2. Առանձնացնել մարմինները և նյութերը՝ փայտ, աթոռ, սեղան, ոսկի, մատանի, գրիչ, պատուհան, պղինձ, պայուսակ, բաժակ:

ՆյութՄարմին
փայտաթոռ
ոսկիսեղան
պղինձմատանի
 գրիչ
 պատուհան
 պայուսակ
 բաժակ

Տեսակավորիր հետևյալ նյութերը՝ պինդ, հեղուկ, գազային

ալյումին, երկաթ, ոսկի, գոլորշի, ջուր, նավթ, թթվածին, արծաթ, փայտ, ապակի

ՊինդՀեղուկԳազային
ալյումինջուրգոլորշի
երկաթնավթթթվածին
ոսկի  
արծաթ  
փայտ  
ապակի 
March 13

Չախչախ թագավորը (երկրորդ մաս)

  1. Նարնջագույնով նշված բառերի բացատրությունը բառարանում նայեք, գրեք և սովորեք:

ակն – աչք

խնամախոս – հարսնախոս

 նժույգ – հեծնելու ընտիր ձի

շշկլված – շփոթված

կողոպտեցին – թալանեցին

2. Կապույտով նշված բարդ բառերից յուրաքանչյուրի արմատներով կազմել մեկական բարդ բառ, ընդամենը՝ 4 բառ:

ջաղացպանի – ջաղաց – պահող

աչքալուս – աչք + լույս

ջաղացքար, խանութպան, աչքաթող, լուսարձակ

3. Կանաչով նշված դարձվածքի իմաստները բացատրել:

բերանը բաց – զարմացած

միտք է անում – մտածում է

4. Ի՞նչ հնարամտություն է բանեցնում աղվեսը, որ ջաղացպանին թագավորական շորերով ու կառքով ապահովի։

Աղվեսը թագավորին ասում է, որ հանկարծ ճանապարհին Չախչախ թագավորի վրա թշնամի զորքերը վրա տվին, մարդկանց կոտորեցին, ամեն բան տարան։ Ինքը ազատվեց փախավ։ Ձորում մի ջաղաց կա, եկել է մեջը մտել:

5. Ինչո՞ւ էր ջաղացպանը հարսանիքին նստել և ոչինչ չէր ուտում։

Ջաղացպանը չի իմանում՝ որին ձեռք տա կամ ինչպես ուտի։

6. Արդյո՞ք աղվեսն ջաղացպանի լավության տակից դուրս եկավ։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Կարծում եմ, որ լավության տակից դուրս եկավ, քանի որ նրա համար հարուստ կին գտավ։

March 12

Мир животных и птиц /7-10 марта/

Прочитай текст, озаглавь его.
Жили-были пёс Барбоска и кошка Машка. Жили они у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом, а Машка ловила мышей. Однажды дедушка ушёл на работу, кошка убежала куда-то погулять, а Барбоска остался дома. Ему было скучно, вот он и смотрел по сторонам.


«Дедушке нашему хорошо! — думал Барбоска. — Ушёл на работу, и работает. Машке тоже неплохо:
убежала из дома и гуляет по крышам. А мне вот приходится дома сидеть, сторожить квартиру».
В это время по улице бежал Барбоскин приятель Бобик. Барбоска увидел приятеля и обрадовался.
— Бобик, куда бежишь?
— Никуда. А ты почему дома сидишь?
— Дедушка велел дом сторожить. Ты лучше к нам в гости иди.
Бобик залез в окно и стал осматривать квартиру.
— Тебе хорошо, — сказал он Барбоске. — Ты в доме живёшь, а я вот живу в будке. Да, у вас
квартира хорошая. Ходи где хочешь.

Выпиши выделенные в тексте слова.

Они, ему, он, нашему, мнеты, нам, тебе, ты       

Запомни!

Я, ты, он, оно, она, мы, вы, они
я — мы
ты — вы
он, она — они

Составь предложения:

Например: Я иду в школу. Мне дали книгу.

я — мне мы — нам

Я выиграл конкурс, Мне дали приз.

Мы идем в поход. Нам нужны палатки.

Ты — тебе, вы — вам

Ты очень плохо быглядишь. Тебе нужны витамины.

Вы очень громко включили музыку. Вам стоит убавить звук.
он — ему они — им

Он плохо ведет себя. Ему поставили двойку за поведение.

Они не умеют плавать, Им нужны спасательные жилеты.
она — ей

Она очень красиво рисует. Ей нужны новые карандаши.

March 11

Մարտ ամսվա մայրենիի ֆլեշմոբ

1. Գրի՛ր համանուն բառեր, կազմի՛ր դրանցով նախադասություններ այնպես, որ մի դեպքում համանուն բառը հանդես գա որպես հասարակ անուն, մյուս դեպքում՝ հատուկ անուն։

Ազատ – ազատ։

Ազատը շատ է սիրում ֆուտբոլ խաղալ։

Դատարանը նրան ազատ արձակեց։

Անուշ- անուշ։

Իմ մայրիկի անունն Անուշ է։

Փոքրիկն անուշ քուն էր մտել։

Վահան – վահան։

Վահանը երազում է երաժիշտ դառնալ։

Հին ժամանակներում մարտիկները նետերի հարվածներից պաշտպանվում էին վահաններով։

2. Կազմի՛ր նախադասություն, որի առաջին բառը լինի միավանկ, երկրորդը՝ երկվանկ, երրորդը՝ եռավանկ, չորրորդը՝ քառավանկ․․․։

Շատ փոքրիկ կենդանին անհայտացավ մացառուտներում։

3.Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որտեղ «ա» տառը արմատական հնչյուն է, ոչ թե հոդակապ։

Ծաղկաման, աղավնատուն, աղվեսագիրք, ափաչափ, ծառատունկ, բարձրախոս, բոցակեզ, շաքարաման, աղաման,  քաղցրանուշ

Ծաղկաման, շաքարաման, աղաման, քաղցրանուշ

4. Բառաշարքերում գտի՛ր և առանձնացրո՛ւ հոմանիշ զույգերը։

Ա. Բազմաթիվ,ազգական, բարեկիրթ, անուշ, ժլատ

Բ. Մերձավոր, քաղաքակիրթ, անհաշվելի, գծուծ, դուրեկան

Բազմաթիվ – անհաշվելի, ազգական – մերձավոր, բարեկիրթ – քաղաքակիրթ, անուշ – դուրեկան, ժլատ – գծուծ

5․ Գրի՛ր 6 բառ, որոնցում հնչյունների և տառերի քանակը՝

ա) նույնն է,

բ) տարբեր է

ա) պարտեզ, գաթա, մանուշակ, սեղան, միս, դասաժամ

բ) երեխա, ձկնորս, որսորդ, արևածագ, ոսկեգույն, հնչյուն

6․ Բառաշարքերում գտի՛ր և համապատասխանեցրո՛ւ դարձվածքների իմաստները։

Ա․Ականջը ձայնի, դաստարկ խոսք, բազեի աչք, բախտը քաշել, կանաչ ճանապարհ

Բ, Անիմաստ խոսք, լուրի սպասել, արդյունավետ ընթացք, սուր տեսողություն, հաջողություն ունենալ

Ականջը ձայնի – լուրի սպասել , դատարկ խոսք – անիմաստ խոսք, բազեի աչք – սուր տեսողություն, բախտը քաշել – հաջողություն ունենալ, կանաչ ճանապարհ – արդյունավետ ընթացք

7. Բառքամոցի. փորձի՛ր հնարավորինս շատ բառեր «քամել» գրքատոն բառից:

քար, տոն, նոր, ոտք, քարտ, տաք, գնա, արտ, նոտա, քնար, նրա, քոր

8.Բանաստեղծության տողերը խառնվել են: Դասավորի՛ր դրանք:

«Լույս խորշոմներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ուանգին:

Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ուանգին,

Դեմքիդ ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին

Ահա նստած ես տան դեմ, ու կանաչած թթենին»

Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ուանգին,

« Լույս խորշոմներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին:

Ահա նստած ես տան դեմ, ու կանաչած թթենին»

Դեմքիդ ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին։

9. «Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս… » միտքը շարունակելով՝ հորինի՛ր պատմություն։

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս, բայց գալիս է մի պահ, որ աշխարհը գլխիդ շուռ է գալիս։ Սկսում են տիրել անարդարությունն ու հիասթափությունը։ Ամենավառ օրինակը պատերազմն է։ Չկա ավելի չարիք, քան մարդուն կյանքից զրկել է, երբ անմեղ մարդիկ, երեխաներ մահանում են։ Ու աշխարհը լուռ հետևում է այդ ամենին։ Բայց ուժն ու հավատը միշտ հաղթում են, մենք նորից կհաղթենք ու չարը այլևս երբեք չի համարձակվի մեզ վախեցնել։

10. Կարդա՛ գարնան մասին քո ամենասիրած բանաստեղծություններից տողեր, հատվածներ, ձայնագրի՛ր կամ տեսագրի՛ր ընթերցումդ և կցի՛ր հղումը։

March 11

Թեսթ 5

Թեսթ 5

Պատմում է ինքը՝ Չարլի Չապլինը

Ես ծնվել եմ 1889-ի ապրիլի 16-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Ուոլվորթի շրջանում, Իսթ-լեյն փողոցում: Ես լրագիր եմ վաճառել, խաղալիքներ սոսնձել, աշխատել եմ տպարանում, ապակի փչողի արվեստանոցում, բայց գիտեի, որ դրանք ժամանակավոր են, ի վերջո, դերասան եմ դառնալու:

 … Հինգ տարեկան հասակում իմ առաջին ելույթի համար ես պարտական եմ մորս… Նա ինձ մենակ չէր թողնում վարձով բնակարանում և սովորաբար հետը (տանել) թատրոն: Հիշում եմ, թե ինչպես կանգնած էի բեմի հետևում, երբ հանկարծ մորս ձայնը խզվեց: Հանդիսականներն սկսեցին ծիծաղել, բղավել. ես չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում: Իսկ աղմուկը գնալով մեծանում էր, և մայրիկս ստիպված եղավ բեմից հեռանալ: Նա սաստիկ հուզված էր, վիճում էր տն□րենի հետ: Հանկարծ տնօրենն ասաց, թե կարելի է նրա փոխարեն ինձ թողնել բեմ, և ձեռքիցս բռնած՝ ինձ բեմ տարավ ու (թողնել) այնտեղ մենակ:

 Ահա բեմեզրի  լապտերների վառ լույսի տակ նվագախմբի նվագակցությամբ  ես սկսեցի եր□ել այն ժամանակ շատ տարածված փողոցային մի երգ: Չէի հասցրել երգի կեսն էլ երգել, երբ բեմի վրա անձրևի պես սկսեցին տեղալ մանր դրամներ:Ես ընդհատեցի երգը և (հայտարարել), որ նախ կհավաքեմ փողը, ապա կերգեմ: Իմ ռեպլիկն առաջ բերեց քրքիջ: Տնօրենը բեմ եկավ՝ թաշկինակը ձեռքին, և օգնեց ինձ՝դրամները հավաքելու: Ես վախեցա որ նա դրանք իրեն է պահելու: Հանդիսականները նկատեցին իմ երկյուղը, և դահլիճում քրքիջը սաստկացավ: Համոզվելով, որ նա փողը հանձնեց մորս, ես նոր միայն վերադար□ա բեմ և ավարտեցի երգը: Երբ մայրս բեմ եկավ ինձ տանելու, նրան դիմավորեցին որոտընդոստ ծափահարություններով: Այդպիսին էր իմ առա□ին, իսկ մորս՝ վերջին ելույթը: «Նոր դռնապանը» ֆիլմում կա մի դրվագ, ուր տնօրենն ինձ դուրս է անում աշխատանքից: Պաղատագին խնդրելով խղճալ ինձ՝ ես սկսեցի ձեռքի շարժումներով ցույց տալ, որ շատ երեխաներ ունեմ՝ մեկը մեկից փոքր: Ես խաղում էի խեղկատակային հուսալքման այդ տեսարանը, իսկ մեր տարեց  դերասանուհին, մի կողմ կանգնած, նայում էր մեզ: Պատահաբար նայեցի նրա կողմը, և, ի զարմանս ինձ, նրա աչքերում արցունք տեսա:

– Ես գիտեմ, որ դա պետք է ծիծաղ առաջ բերի,- ասաց նա,- բայց նայում եմ ձեզ և (արտասվել) եմ ահա: Նա հաստատեց այն, ինչ ես արդեն վաղուց էի զգում. ես օժտված էի ոչ միայն ծիծաղ, այլև արցունքներ առաջ բերելու ունակությամբ:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը։

տնօրենի

երգել

վերադարձա

առաջին

 2. Ի՞նչ է նշանակում պաղատագին բառը.

 ա/ ստիպված
 բ/բարձրաձայն
 գ/ թախանձագին
 դ/ սառնասրտորեն

3. Գրի՛ր տրված  բառերի հոմանիշները.
ա/ մենակ – միայնակ      

բ/  սաստիկ – ուժեղ  

գ/ նոր – թարմ            

դ/ փոքր – մանր        

 4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ բնակարան – պարզ
բ/ դռնապան – բարդ
գ/ ունակություն – ածանցավոր
դ/ մայրիկ – ածանցավոր

5. Տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.


   ա/ լապտերների

   բ/ ծափահարությունների

   գ / աչքերում

   դ/ դերասանուհին

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ քրքիջ-ածական
բ/երգ-գոյական
գ/ելույթ-գոյական
 դ/տեսարան-գոյական

7. Տեքստի  մեջ  փակագծերում դրված բայերը անհրաժեշտ ձևով համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին.

տանել – տանում էր

թողնել – թողեց

հայտարարաել – հայտարարեց

արտասվել – արտասվում

8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր գործողություն կատարողին և նրա կատարած գործողությունը.

    Մայրիկս ինձ սովորաբար հետը տանում էր թատրոն:


ենթակա -մայրիկս    

ստորոգյալ – տանում էր   

9. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ.

Ես վախեցա, որ նա դրանք իրեն է պահելու:

10. Ո՞ւմ էր պարտական Չապլինն  իր առաջին ելույթի համար:

Չապլինն  իր առաջին ելույթի համար պարտական էր իր մայրիկին։


11. Ե՞րբ տնօրենը որոշեց Չապլինին թույլ տալ բեմ  բարձրանալ:


Տնօրենը Չապլինին որոշեց թույլ տալ բեմ  բարձրանալ, երբ նրա մայրիկի ձայնը կտրվեց ,և նա ստիպված եղավ լքել բեմը։

12. Ինչո՞ւ Չապլինը ընդհատեց երգը.

ա/ձայնը խզվեց
բ/վախեցավ, թե տնօրենը կբարկանա
գ/ փողերը հավաքելու նպատակով
դ/մոռացավ երգի բառերը

13. Ինչպե՞ս տարեց դերասանուհին ընդունեց Չապլինի «Նոր դռնապանը» ֆիլմում խաղացած դերը.

ա/ նրան բոլորովին դուր չէր եկել

 բ/ անվերջ ծիծաղում էր

գ/աչքերում արցունքներ էին հայտնվել

դ/ ձանձրույթից հորանջում էր

14. Ո՞ր հատվածում է երևում  Չարլի Չապլինի հավատը իր դերասանական տաղանդի նկատմամբ:

– Ես գիտեմ, որ դա պետք է ծիծաղ առաջ բերի,- ասաց նա,- բայց նայում եմ ձեզ և արտասվում եմ ահա: Նա հաստատեց այն, ինչ ես արդեն վաղուց էի զգում. ես օժտված էի ոչ միայն ծիծաղ, այլև արցունքներ առաջ բերելու ունակությամբ:

March 11

Մաթեմատիկայի ինքնաստուգում 10.03.2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_Pe6Ye8wqVi29rh5afDQxTGs9TCo2SUXdQke-DYEVbWv7w/viewscore?viewscore=AE0zAgBAx3Qm5IyNoZ3d2RpHSCSfo6CuCWcKcZIgQrB9yB-hfqYy1JA4a4wGqnfRHDvpWGA

  1. Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 7 է, հազարավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 9։

99397

2.  Հաշվիր 15սմ, 7սմ , 13սմ և 5սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

p = 15 + 7 + 13 + 5 = 40 սմ

3. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 154 է։

p = 154 x 2 = 308

4. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 2 թվանշանը։

2000 – ով

5. Գտիր անհայտ բաղադրիչը.   360 : * = 9

360 : 40 = 9

6. Քառակուսու մակերեսը 64 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

8, 8 x 8 = 64

7. Ուղղանկյան լայնությունը 4 սմ է, իսկ երկարությունը 8 սմ- ով մեծ է: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

4 + 8 = 12 սմ ( երկարությունը )

S = 4 x 12 = 48 սմ քառակուսի